Tumblelog by Soup.io
 • opheliac
 • Dominique7
 • myzone
 • echoes
 • elenarin
 • mrymrumru
 • fatu
 • trawacytrynowa
 • scarabeus
 • calvados
 • katander
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

So often I worry that I will lose my softness. For there is so much in this world that fills me with rage.
Reposted fromverronique verronique

June 24 2017

2300 13d0
Reposted fromsz sz viainzynier inzynier

June 23 2017

1722 719f 500
Reposted fromsarazation sarazation viakrzysk krzysk
8808 8d03 500
Reposted fromkelu kelu viaAmericanlover Americanlover
Kiedy siedzę tu i powoli zamykają się moje oczy 
Biorę kolejny głęboki oddech 
I czuję wiat przechodzący przez moje ciało 
Jestem jedynym w Twojej duszy 
Odbijam wewnętrzne światło 
Chronię tych, którzy Cię trzymają 
Tulę Twoje wewnętrzne dziecko 

Potrzebuję spokoju 
W miejscu gdzie mogę się skryć 
Potrzebuję spokoju 
Żadnych zmian, dni idą dalej 

Gdzie idziemy gdy już nie wiemy 
i jak mamy rozpalić płomień kiedy jest zimno?
Dlaczego śnimy kiedy nasze myśli nic nie znaczą 
i kiedy nauczymy się kontroli?
Reposted fromnezavisan nezavisan
5952 4aea 500

pitsu-pitsu:

this is literally the best thing ever

Reposted frompirta pirta viaMissDeWorde MissDeWorde
2440 94f6
Reposted frompuciata puciata viaMissDeWorde MissDeWorde
6990 6947 500
Reposted fromgreensky greensky viaMissDeWorde MissDeWorde
6317 1fc1

unfollovving:

markv5:

Кот, который не доверяет прозрачным столам…

Reposted fromaceabed aceabed viaMissDeWorde MissDeWorde
9718 4860 500

temporarywhales:

This sign has been up by my house for weeks and curiosity got the better of me so i texted the number and:

image
Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viaMissDeWorde MissDeWorde
0459 df54 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viafoods foods
5544 6542 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vianezavisan nezavisan
9121 fa22
Reposted fromretro-girl retro-girl vianezavisan nezavisan
9136 6dd7 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafoods foods
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl